Quarantine in Ukraine: only two regions are "yellow", the majority are "red"

Quarantine in Ukraine: only two regions are "yellow", the majority are "red"

In Ukraine, there are two regions in the "yellow" quarantine zone. The largest quarantine zone is "red", with 15 regions.


This is reported by the press service of the Ministry of Health.


"Red" zone.

There are 15 regions in this zone:

Kherson,

Odessa,

Zaporizhzhia,

Donetsk,

Dnepropetrovsk,

Sumy,

Nikolaevskaya,

Rivne,

Zhytomyr,

Ivano-Frankivsk,

Kiev,

Lugansk,

Khmelnitsky,

Chernihiv,

Lviv Region.


The "Orange" Zone.

There are 8 regions in this zone:

Vinnitsa,

Volyn region,

Poltava,

Ternopil,

Kharkiv,

Cherkasy,

Chernovtsy,

Kiev.


The "yellow" zone.

Only Kirovograd and Transcarpathian regions remain in this quarantine zone.

In Ukraine, there are two regions in the "yellow" quarantine zone. The largest quarantine zone is "red", with 15 regions.


This is reported by the press service of the Ministry of Health.


"Red" zone.

There are 15 regions in this zone:

Kherson,

Odessa,

Zaporizhzhia,

Donetsk,

Dnepropetrovsk,

Sumy,

Nikolaevskaya,

Rivne,

Zhytomyr,

Ivano-Frankivsk,

Kiev,

Lugansk,

Khmelnitsky,

Chernihiv,

Lviv Region.


The "Orange" Zone.

There are 8 regions in this zone:

Vinnitsa,

Volyn region,

Poltava,

Ternopil,

Kharkiv,

Cherkasy,

Chernovtsy,

Kiev.


The "yellow" zone.

Only Kirovograd and Transcarpathian regions remain in this quarantine zone.